รายชื่อระบบปฏิบัติการบีเอสดี


ตระกูลฟรีบีเอสดี (FreeBSD-based)

ชื่อระบบปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม
AskoziaPBX หยุดการพัฒนา
BSDBox
BSDeviant  
BSDLive  
Bzerk CD  
ClonOS ฟรีโอเพ่นซอร์ส สำหรับการสร้างและการจัดการสภาพแวดล้อมเสมือน
DragonFly BSD เริ่มต้นพัฒนาจาก FreeBSD 4.8 ซึ่งตอนนี้พัฒนาในทิศทางที่ต่างออกไป
ClosedBSD  
DesktopBSD หยุดการพัฒนา
EclipseBSD  
Evoke สภาพแวดล้อมขนาดเล็กสำหรับนักพัฒนา และผู้ดูแลระบบ
FenestrOS BSD  
FreeBSDLive  
FreeBSD LiveCD  
FreeNAS  
FreeSBIE  
Frenzy Live CD ชุดเครื่องมือแบบพกพาสำหรับผู้ดูแลระบบ
Debian GNU/kFreeBSD หยุดการพัฒนา
Ging หยุดการพัฒนา
Gentoo/FreeBSD โครงการที่พอร์ตคุณสมบัติ Gentoo ไประบบปฏิบัติการ FreeBSD
GhostBSD  
GuLIC-BSD  
HamFreeSBIE  
HeX  
IronPort AsyncOS อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
Junos OS สำหรับเราเตอร์ Juniper
MaheshaBSD  
miniBSD  
m0n0wall  
MidnightBSD  
NanoBSD  
NAS4Free  
NetBoz  
NextBSD  
Nokia IPSO  
PacBSD  
Paxym  
pfSense  
PicoBSD  
RelaxBSD  
RoFreeSBIE  
Snarl  
The Dark Star  
TheWall  
ThinBSD  
Triance OS  
TrueBSD  
TrueOS  
TrustedBSD  
WarBSD  
WiBSD  
WiFiBSD  
CellOS  
Orbis OS  
XORP  
Zrouter  

ตระกูลดรากอนฟลาย บีเอสดี (DragonFly BSD-based)

ชื่อระบบปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม
Gentoo/DragonFlyBSD โครงการที่พอร์ตคุณสมบัติ Gentoo ไประบบปฏิบัติการ DragonFly BSD
FireFly BSD  

ตระกูลเน็ตบีเอสดี (NetBSD-based)

ชื่อระบบปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม
BlackBSD
EdgeBSD  
Force10 Networks FTOS  
Debian GNU/NetBSD  
Gentoo/NetBSD  
Jibbed  
PolyBSD / pocketSAN  
SEOS  

ตระกูลโอเพนบีเอสดี (OpenBSD-based)

ชื่อระบบปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ÆrieBSD
adJ  
Anonym.OS  
Bitrig  
BowlFish  
BSDanywhere  
ComixWall  
ekkoBSD  
EmBSD  
FabBSD  
FuguIta  
Gentoo/OpenBSD  
MarBSD  
LibertyBSD  
MicroBSD  
MirOS BSD  
OliveBSD  
PsygNAT  
Quetzal  
SONaFR  
SnasciOS